TIETOSUOJA- JA REKISTERISELOSTE

Rekisteriseloste
Henkilötietojen käsittelyyn sovelletaan 23.9.2020 lähtien EU:n yleistä tietosuoja-asetusta

1.1. Rekisterinpitäjä
MT ESTETIC OÜ
SEEBI 24-31.
11314 Tallinn
ESTONIA

1.2. Rekisteriasioista vastaava
MT ESTETIC OÜ
y-tunnus: 12483624
SEEBI 24-31.
11314 Tallinn
ESTONIA

1.3. Rekisterin nimi
tukitekstiilit.eu:n verkkokaupan käyttäjärekisteri

1.4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus (rekisterin käyttötarkoitus)
tukitekstiilit.eu:n verkkokaupan käyttäjärekisteriin tallennettuja henkilötietoja käytetään tilauksen käsittelyyn, asiakassuhteiden hoitamiseen, palvelun edellyttämien yhteydenottojen hoitamiseksi, markkinointitarkoituksiin sekä muihin verkkopalveluihin liittyviin tarkoituksiin.

1.5. Rekisterin tietosisältö
Rekisteriin kerätään rekisteröidyistä perustietoja, kuten:
– nimi
– osoite
– puhelinnumero
– sähköpostiosoite
Rekisterissämme ei ole henkilötunnuksia.

1.6. Säännönmukaiset tietolähteet
Rekisterinpitäjä rekisteröi tukitekstiilit.eu:n verkkokaupan käyttäjästä ne tiedot, jotka käyttäjä itse ilmoittaa verkkosivustoa käyttäessään. Henkilötunnuksia ei ole tukitekstiilit.eu:n asiakasrekisterissä.

1.7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Ei säännönmukaisia tietojen luovutuksia kolmansille osapuolille. Tietoja luovutetaan yrityksen ulkopuolisille ainoastaan niiltä osin kuin tilausten toimittaminen asiakkaalle ja tekniset ratkaisut sitä vaativat. Ei tietojen luovutuksia EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

1.8. Evästeiden käyttö
Palvelussa käyetään evästeitä, jotka mahdollistavat palveluiden toimivuuden. Käyttäjällä on mahdollisuus koska tahansa estää evästeiden käyttö muuttamalla käyttämänsä selaimen asetuksia. Tallentuneet evästeet voi myös halutessaan poistaa. Evästeet ovat tarpeellisia joidenkin rekisterinpitäjän tarjoamien internetpalveluiden toimivuudelle, emmekä takaa palveluiden toimivuutta, mikäli evästetoiminnallisuus ei ole käytössä. Evästeitä hyödynnetään viestinnän ja markkinoinnin kohdentamisessa.

1.9. Rekisterin suojauksen periaatteet
tukitekstiilit.eu:n verkkokaupan käyttäjärekisterin tiedot on tallennettu rekisterinpitäjän järjestelmään, joka on suojattu käyttöjärjestelmän suojausohjelmiston avulla. Järjestelmään sisäänpääsy edellyttää käyttäjätunnuksen ja salasanan syöttämistä. Järjestelmä on myös suojattu palomuurein ja muiden teknisten keinojen avulla. Järjestelmään tallennettuihin rekisterin sisältämiin tietoihin pääsevät ja niitä ovat oikeutettuja käyttämään vain tietyt, ennalta määritellyt rekisterinpitäjän työntekijät. Rekisterin sisältämät tiedot sijaitsevat lukituissa ja vartioiduissa tiloissa.

1.10. Rekisteröidyn kielto-oikeus
Rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta samoin kuin henkilömatrikkelia ja sukututkimusta varten. Kielto tulee tehdä kirjallisesti ja osoittaa rekisteriasioista vastaavalle henkilöille. Rekisteröity ei voi pyytää rekisterin pitäjää poistamaan tilausten käsittelyyn tai kirjanpitoon liittyviä tietoja, jotka on kirjanpitolaissa määrätty säilytettäväksi.

1.11. Rekisteröidyn tarkastus-oikeus
Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa rekisteriin tallennetut itseään koskevat tiedot ja saada niistä kopiot. Tarkastuspyyntö tulee tehdä kirjallisesti ja allekirjoitettuna ja osoittaa rekisteriasioista vastaavalle henkilöille osoitteeseen info@nagor.fi tai postitse MT Estetioc OÜ, Seebi 24-31. 11314 Tallinn, Estonia. Tarkastusoikeus on maksuton kerran vuodessa, lisäpyynnöistä veloitamme 20€/kerta. Rekisteröidyllä on oikeus kieltää tietojensa käyttö suoramarkkinoinnissa. Kieltopyyntö tulee lähettää sähköpostilla info@nagor.fi

1.12. Tiedon korjaaminen
Rekisterinpitäjä oikaisee, poistaa tai täydentää rekisterissä olevan, käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellisen, tarpeettoman, puutteellisen tai vanhentuneen henkilötiedon oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn vaatimuksesta. Rekisteröidyn tulee ottaa yhteyttä rekisterinpitäjään rekisteriasioista vastaavaan henkilöön tiedon korjaamiseksi.