PRIVAATSUS JA REGISTRI KIRJELDUS

Registri kirjeldus
Alates 23.9.2020 kohaldatakse isikuandmete töötlemisele ELi üldist andmekaitsemäärust.

1.1. Kontrollija
MT ESTETIC OÜ
SEEBI 24-31.
11314 Tallinn
EESTI

1.2. Vastutab registri eest
MT ESTETIC OÜ
äritunnus: 12483624
SEEBI 24-31.
11314 Tallinn
EESTI

1.3. Registri nimi
veebipoe tukitekstiilit.eu kasutajaregister

1.4. Isikuandmete töötlemise eesmärk (registri eesmärk)
tukitekstiilit.eu veebipoe kasutajaregistrisse salvestatud isikuandmeid kasutatakse tellimuste töötlemiseks, kliendisuhete, teenustega seotud kontaktide, turunduse ja muude veebiteenustega seotud eesmärkidel.

1.5. Registri andmete sisu
Registrisse kogutakse põhiteavet andmesubjektide kohta, näiteks:
- nimi
- aadress
- telefoninumber
- e-posti aadress
Meie registris ei ole isikuandmeid.

1.6. Regulaarsed teabeallikad
Vastutav töötleja registreerib tukitekstiilit.eu veebipoe kasutaja kohta andmed, mida kasutaja annab veebilehe kasutamisel. Isikutunnuseid ei kanta tukitekstiilit.eu kliendiregistrisse.

1.7. Andmete korrapärane avalikustamine ja edastamine väljapoole ELi või Euroopa Majanduspiirkonda

Andmete korrapärane edastamine kolmandatele isikutele ei ole lubatud. Andmeid avaldatakse kolmandatele isikutele ainult ulatuses, mida nõuavad tellimuste edastamine kliendile ja tehnilised lahendused. Andmeid ei avaldata väljaspool ELi või EMPd.

1.8. Küpsiste kasutamine
Teenus kasutab teenuste funktsionaalsuse võimaldamiseks küpsiseid. Kasutajal on võimalik igal ajal küpsiste kasutamine blokeerida, muutes brauseri seadeid. Soovi korral saab salvestatud küpsised ka kustutada. Küpsised on vajalikud mõnede vastutava töötleja pakutavate internetiteenuste toimimiseks ja me ei garanteeri teenuste toimimist, kui küpsiste funktsioon ei ole lubatud. Küpsiseid kasutatakse kommunikatsiooni ja turunduse suunamiseks.

1.9. Registrikaitse põhimõtted
tukitekstiilit.eu veebipoe kasutajaregistri andmeid säilitatakse vastutava töötleja süsteemis, mis on kaitstud operatsioonisüsteemi turvatarkvaraga. Süsteemile juurdepääsuks on vaja sisestada kasutajatunnus ja parool. Süsteem on kaitstud ka tulemüüride ja muude tehniliste vahenditega. Ainult teatavatel vastutava töötleja eelnevalt määratletud töötajatel on juurdepääs registrisse salvestatud andmetele ja õigus neid kasutada. Registris sisalduvaid andmeid hoitakse lukustatud ja turvatud ruumides.

1.10. Andmesubjekti õigus esitada vastuväiteid
Andmesubjektil on õigus keelata vastutaval töötlejal teda puudutavate andmete töötlemine otseturunduse, kaug- ja muu otseturunduse, turu-uuringute, arvamusküsitluste, isikliku profiili koostamise ja genealoogia eesmärgil. Keeld tuleb esitada kirjalikult ja adresseerida registri eest vastutavale isikule. Andmesubjekt ei saa taotleda registripidajalt tellimuste töötlemise või raamatupidamisega seotud andmete kustutamist, mida tuleb säilitada vastavalt raamatupidamise seadusele.

1.11. Andmesubjekti juurdepääsuõigus
Andmesubjektil on õigus tutvuda registris säilitatavate isikuandmetega ja saada nende koopiaid. Kontrollimisnõue tuleb esitada kirjalikult, allkirjastatult ja adresseerituna registri eest vastutavale isikule aadressil info@nagor.fi või posti teel aadressil MT Estetioc OÜ, Seebi 24-31. 11314 Tallinn, Eesti. Tutvumisõigus on tasuta üks kord aastas, täiendavate taotluste eest võtame tasu 20€/taotlus. Andmesubjektil on õigus esitada vastuväiteid oma andmete kasutamisele otseturunduse eesmärgil. Taotlus tuleb saata e-posti aadressil info@nagor.fi.

1.12. Teabe parandamine
Vastutav töötleja parandab, kustutab või täiendab registris olevad isikuandmed, mis on töötlemise eesmärgil ebatäpsed, ebavajalikud, ebatäielikud või aegunud, omal algatusel või andmesubjekti taotlusel. Andmesubjekt võtab andmete parandamiseks ühendust vastutava töötleja registri eest vastutava isikuga.